piątek 7 maj 2021

Początki

Willa bliźniacza przy ul. Langiewicza 19/21 powstała według projektu architekta Mariana Kontkiewicza, który projektował w Warszawie szereg budynków, m. in. Dom Wedingera przy ul. Śniadeckich 23, pałacyk przy ul. Mokotowskiej 62, willę Narutowicza przy ul. Parkowej. Kontkiewicz znany był ze swojego zamiłowania do form architektonicznych nawiązujących do historii.

Projekt Willi przy ul.Langiewicza 19/21

Budowę powyższej willi rozpoczęto w latach 1922 – 1924, swoją formą przypominała ona klasyczne dworki polskie z wejściem obramowanym kolumnami wspierającymi tympanon i spadzistym dachem krytym dachówką.

Po katakliźmie II Wojny Światowej zmieniło się wszystko. Henryk Strasburger pozostał w Londynie i jako członek Rządu Emigracyjnego nie miał czego szukać w Polsce Bolesława Bieruta. Mały Belweder zajęty został przez bezdomnych warszawiaków, którzy po Powstaniu Warszawskim w morzu ruin szukali schronienia.

Niektóre źródła dom tej określają mianem „Małego Belwederu“.

Nazwy tej użył np. znany varsavianista, Jerzy Kasprzycki, pisząc w swoich „Pożegnaniach z Warszawą“, opublikowanych 8 maja 1967 roku w „Życiu Warszawy“, notatkę zatytułowaną „Mały Belweder“: „Wśród wielu interesujących willi i domków postawionych w latach międzywojennych na Kolonii Staszica, te dwa były zapewne najbardziej luksusowe. Dwa – bowiem mimo wspólnej elewacji, nawiązującej dyskretnie do frontonu Belwederu, są to dwa oddzielne budynki, oznaczone własnymi numerami hipotecznymi...“

Z kolei Joanna Rolińska w swojej książce „Przedwojenna Ochota - najpiękniejsze fotografie“ z roku 2010 twierdzi, że „Małym Belwederem“ nazywano willę nr 15/17, w której mieszkał były Prezydent RP, Stanisław Wojciechowski.

Konserwator zabytków m. st. Warszawy używa w uzasadnieniu decyzji o wpisaniu rzeczonej willi na listę zabytków sformułowania: „Mały Belweder“.

Nie wiem, czy przed wojną dom ten rzeczywiście tak nazywano. Ale biorąc pod uwagę kształt architektoniczny budynku można tej nazwy użyć. Jest to jedyna tego rodzaju budowla na Kolonii Staszica i jedna z niewielu w całej Warszawie.

Równie prawdopodobne jest, że nazwa „Mały Belweder“ pochodzić może od zaangażowania pierwszego właściciela budynku po stronie Józefa Piłsudskiego, zajmującego „Duży Belweder“...

Scroll to top