sobota 16 styczeń 2021

Osiedle Kolonia Staszica

Kolonia Staszica to zabytkowe osiedle mieszkaniowe powstałe w latach dwudziestych ubiegłego wieku na terenach dawnego Mokotowskiego Pola Wojennego w kwadracie ulic Nowowiejskiej (dawniej 6 sierpnia), Wawelskiej, Alei Niepodległości i Krzywickiego (dawniej Sucha).

 

 

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku polski rząd potrzebował terenów pod budownictwo mieszkaniowe dla swoich urzędników. Od 1922 roku zaczęła się w tym rejonie budowa domów wielo- i jednorodzinnych według jednolitego planu urbanistyczno-architektonicznego na gruntach zakupionych przez państwo. Budowa finansowana była dzięki niskooprocentowanym kredytom.

Dla realizacji tego celu powstały w tym rejonie spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego. Spółdzielnie te były po zakończeniu budowy likwidowane, a własność poszczególnych nieruchomości sprzedawana była spółdzielcom. 

Mały Belweder ROK 1970 Źródło: Zdjecie Własne
Mały Belweder 1970 rok

Scroll to top